Klachtenregeling

Klachtenregeling

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening, dan is het zinvol om dit eerst met uw bewindvoerder bespreekbaar te maken.

Klachten ontstaan vaak door misverstanden, maar kunnen veelal in een gesprek gecorrigeerd worden. De bewindvoerder heeft er recht op om te weten dat u niet tevreden bent en wil dat ook graag weten. Uw klacht geeft de kans iets te herstellen en te verbeteren, wat ook andere cliënten ten goede kan komen.

Indien u niet tevreden bent met de uitkomst van dit gesprek, dan is er de mogelijkheid om een officiële schriftelijke klacht in te dienen. In de klachtenprocedure staan de mogelijkheden en de procedures beschreven.