Bewindvoering

Bewindvoering

Voor wie is beschermingsbewind oftewel bewindvoering bedoeld?

Bewindvoering is een voorziening bestemd voor mensen die door hun lichamelijke en/of geestelijke situatie problemen ondervinden met het behartigen van hun eigen financiële belangen.

Wie kan bewindvoering aanvragen?

Iemand kan zelf bewindvoering aanvragen, maar ook een partner of familielid tot in de vierde graad kan hiervoor een verzoek indienen. Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, neven, nichten maar ook ooms en tantes.

Wat mag u verwachten van uw bewindvoerder?

 1. Een uitgebreid intakegesprek waarin wij bespreken wat u kunt verwachten gedurende de bewindvoering.

 2. Opstellen van een overzichtelijk budgetplan. Hierin zullen uw inkomsten, uitgaves en reserveringen in balans zijn. Het maken van nieuwe schulden kan niet en er zullen daarom soms uitgaves moeten verdwijnen.

 3. Uw bewindvoerder draagt zorg voor de afhandeling van uw post.

 4. Periodiek zal weekgeld overgeboekt worden naar uw leefgeldrekening. Daarbij proberen wij rekening te houden met uw
  wensen en mogelijkheden.

 5. Uw inkomsten worden gestort op een zg. beheerrekening. Vanuit deze rekening worden uw vaste lasten betaald.

 6. Aanvragen van de volgende voorliggende voorzieningen, t.w. huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapsheffingen, aanvragen van een uitkering.

 7. Belastingaangifte box I over het laatste jaar.

 8. Het treffen van enkele betalingsregelingen bij niet-problematische schulden.

 9. Inzage middels Onview op uw beheerrekening. De mutaties worden dagelijks tot en met een dag ervoor ingelezen.

 10. Wij verstrekken u inloggegevens zodat u inzicht krijgt in de betalingen die wij voor u hebben verricht. De link vindt u op meerdere plaatsen op de website.

 11. Het opmaken en indienen van de rekening en verantwoording aan het einde van het jaar aan de rechtbank.