Inkomensbeheer

Inkomensbeheer

Wat is inkomensbeheer?

Inkomensbeheer is bedoeld voor mensen die door omstandigheden, tijdelijk of permanent, niet zelf voor hun financiën kunnen zorgen en dat liever uit handen willen geven. Het doel van inkomensbeheer is tijdige betaling van de vaste lasten en er voor zorgen dat er geen (nieuwe) schulden of achterstanden in betalingen ontstaan.

Bij inkomensbeheer wordt uw inkomen gestort op een bankrekeningnummer dat door Fikara beheerd wordt. Van de inkomsten die op deze rekening gestort worden, zullen wij uw vaste lasten, de incidentele lasten en periodiek uw leefgeld naar u overmaken.

Ook zullen wij contact opnemen met schuldeisers en eventueel een betalingsregeling treffen voor zover het niet om een problematische schuldensituatie betreft. In dat geval zullen wij u verwijzen en ondersteunen naar de lokale schulddienstverlening.

Het verschil tussen inkomensbeheer en bewindvoering?

Het verschil is dat er geen uitspraak van de rechtbank is, maar dat u met ons de overeenkomst sluit.

Waar bestaat inkomensbeheer uit?

Als hoofdtaak geldt dat de financiële administratie wordt verzorgd, kleine betalingsregelingen worden getroffen met eventueel ondersteuning richting schulddienstverlening.

Inkomensbeheer basis

Als hoofdtaak geldt dat de financiële administratie wordt verzorgd, kleine betalingsregelingen worden getroffen met eventueel ondersteuning richting schulddienstverlening.

Wanneer eindigt het?

Inkomensbeheer is (meestal) van tijdelijke aard. Het stopt wanneer uw financiën weer op orde zijn. U kunt er uiteraard voor kiezen van deze dienstverlening gebruik te blijven maken. Het einde kan schriftelijk bij ons worden ingediend. Wanneer u daarvoor kiest, hanteren wij een opzegtermijn van 1 maand.

Informatie

Wilt u meer informatie over hoe wij werken of welke kosten er verbonden zijn, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.